Lisansüstü

Bilgi​
Kuramsal: Kimya mühendisliği konularında temel mühendislik ve matematik bilgisine sahip olmak. Kimya Mühendisliği alanında kuramsal, tasarım, analiz, kontrol ve laboratuvar uygulamaları ile ilgili bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilmek. Yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak.
Uygulama: Kimya mühendisliği problemlerini tanımlamak ve çözüm geliştirmek amacı ile uygun yöntemleri seçmek ve uygulamak.​Kimya mühendisliği proseslerini analiz etme ve tasarlama becerisi.


Beceri
Ar-Ge amacı ile, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Kimya mühendisliğine ait programları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisi
Mesleği ile ilgili yenilikleri takip etme, inceleme ve uygulama becerisi. Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme, çözüm üretme, veri toplama ve değerlendirme becerisi.
Bireysel ve ekip olarak çalışma becerisi, sorumluluk alma.


Tutum, Davranış ve Mesleki Yetkinlikler
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma becerisi.
İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.​

​Kabul Koşulları
Adayın Lisans not ortalamasının, ALES sınav notunun, yabancı dil notunun ve mülâkat sınav notunun belirlenmiş yüzdeleri toplanarak oluşan ham notunun; Üniversite Senatosu tarafından tespit edilmiş asgari not kadar olması veya geçmesi. (Açılan kontenjan çerçevesinde öğrencilerin ham notları sıralamaya tabi tutulur ve kontenjan kadar öğrenci en yüksek ham puandan itibaren yüksek lisansa kabul edilir.)

Mezuniyet Koşulları
Ders başarısı için, yılsonu başarı notunun en az 65 (CC) olması gerekmektedir. Yılsonu başarı notu; ara sınavın %30?u ve yılsonu sınavının %70?i alınarak hesaplanır. Dersler tamamlandıktan sonra; tez çalışması da başarı ile tamamlanıp, program yeterlilikleri de sağlandığında Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Alınacak Derece / Ünvan
Kimya Yüksek Mühendisi