Yönetmelik /Yönergeler

Yönetmelikler / Yönergeler
 
İ.Ü.Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İ.Ü.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İ.Ü.Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi

İ.Ü.Diploma Yönergesi

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

İ.Ü.Çift Anadal Programı Yönergesi

İ.Ü.Yandal Programı Yönergesi

İ.Ü.Öğrenci Yurtları Yönergesi

İ.Ü.Öğrenci Konseyi Yönergesi

İ.Ü.Pedagojik Formasyon Yönergesi